macesnovo olje

m a c e s n o v o   o l j e
SESTAVA: bio laneno olje, macesnovo olje
ROK UPORABE: 12 mesecev
Zaščita zunanjih lesenih površin kot so na primer fasade, ograje, igrala in podobno. Kot UV zaščita se premazu proti doplačilu lahko doda mineralni pigment (max. 10%). Poraba: ca. 15 m/ liter.

11 EUR / 500 ml
18 EUR / 1000 ml
36 EUR / 2500 ml
65 EUR / 5000 ml
tungovo olje

t u n g o v o   o l j e
SESTAVA: tungovo olje, bio laneno olje
ROK UPORABE: 12 mesecev
Nega in zaščita bolj obremenjenih notranjih lesenih površin kot so tla, kuhinjske mize in pulti ter leseno  kopalniško pohištvo. Primerno tudi za oljenje opečnih tlakovcev ali kamna. Poraba: ca. 10 m2 / liter.

12 EUR / 500 ml
21 EUR / 1000 ml
42 EUR / 2500 ml
75 EUR / 5000 ml
čebelji vosek

č e b e l j i   v o s e k
SESTAVA: naravni čebelji vosek, bio laneno olje
ROK UPORABE: 12 mesecev
Zaščita in nega notranjih lesenih masivnih površin kot so pohištvo, notranja vrata, okenske police, fino obrušene stenske površine in podobno. Poraba: ca. 30 m2 / liter.

12 EUR / 500 ml
21 EUR / 1000 ml
4 EUR / 100 ml
vosek karnauba

v o s e k   k a r n a u b a
SESTAVA: bio laneno olje, naravni vosek karnauba
ROK UPORABE: 12 mesecev
Zaščita in nega bolj obremenjenih notranjih površin kot so lesena masivna tla, stopnice in podobno. Poraba: ca. 40 m2 / liter.

15 EUR / 500 ml
27 EUR / 1000 ml
4 EUR / 100 ml
laneno olje za zaščito lesa
l a n e n o   o l j e
SESTAVA: bio laneno olje (firnež)
ROK UPORABE: 12 mesecev
Nega in zaščita zunanjih ter notranjih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, mize in stoli, vrtne in/ali balkonske ograje in podobno. Primerno tudi za oljenje tlakovcev ali kamna. Poraba: ca. 10 m2 / liter.
19 EUR / 1000 ml
10 EUR / 500 ml
večje količine / po naročilu